diacritice

Stiinta, tehnica si descoperiri...
Tzuky

diacritice

Mesaj de Tzuky » 04 Sep 2008, 18:49

Citeodata dau de un tekst scris cu diacritice si vad o groza de caciuli si virgulite pe ecranul meu.
Cum sa fac sa scap de problema asta? (a nu mai citi acele tekste, nu este o optie) As vrea sa-mi apara si mie tekstul exact cum este scris.

bine.

Re: diacritice

Mesaj de bine. » 04 Sep 2008, 19:17

Pune un link de exemplu, daca poti. :)

aurora

Re: diacritice

Mesaj de aurora » 05 Sep 2008, 02:59

daca este cumva din textele mele, sa-mi ziceti, poate ar fi mai bine sa nu le mai folosesc ?!?!? :?:

sakura

Re: diacritice

Mesaj de sakura » 05 Sep 2008, 03:06

Verifica in View ce este bifat la Character Encoding. S-ar putea sa fie acolo problema.

Tzuky

Re: diacritice

Mesaj de Tzuky » 05 Sep 2008, 07:56

aurora scrie:daca este cumva din textele mele, sa-mi ziceti, poate ar fi mai bine sa nu le mai folosesc ?!?!? :?:

Nu, nu sunt textele tale, Aurora. De fapt pe acest forum nu prea le-am mai intilnit.
Dar uitati un exemplu:


În dogma stabilitĂŁ la »Niceea-Constantinopol« se spune despre Isus Hristos: »… Fiul lui Dumnezeu nĂŁscut de TatĂŁl mai ĂŽnainte de toĂži vecii: Dumnezeu din Dumnezeu, luminĂŁ din luminĂŁ, Dumnezeu adevĂŁrat din Dumnezeu adevĂŁrat, nĂŁscut nu fĂŁcut, de-o fiinÞã cu TatĂŁl

…« Unde stĂŁ scris ĂŽn Biblie cĂŁ ĂŽn ceruri, Dumnezeu a nĂŁscut ĂŽn veÂşnicie o altĂŁ persoanĂŁ a Dumnezeirii, un Fiu? BinenĂželes cĂŁ nicĂŁieri! Un astfel de gând nu este doar ĂŽn totalitate nebiblic, ci este chiar ĂŽmpotriva raĂžiunii. PânĂŁ acum numai mamele au nĂŁscut copii zĂŁmisliĂži de taĂžii lor. NaÂşterea Fiului, a lui Mesia, care este Unsul, a fost ĂŽnÂştiinĂžatĂŁ ĂŽn tot Vechiul Testament, ĂŽncepând cu prima fĂŁgĂŁduinÞã datĂŁ ĂŽn Genesa 3:15, dupĂŁ ce avusese loc cĂŁderea ĂŽn pĂŁcat, din grĂŁdina Eden.

NaÂşterea a avut loc, aÂşa cum a fost prezis ĂŽn Mica cap. 5 Âşi cum este relatat ĂŽn Evanghelii, aici pe pĂŁmânt, la »Betleem«, care ĂŽnseamnĂŁ »Casa pâinii«. EL este Pâinea vie care s-a coborât din cer (Ioan 6:48-58). S¸i ĂŽn ceea ce-L priveÂşte pe Fiul lui Dumnezeu trebuie sĂŁ rĂŁmânem nu numai la temĂŁ, ci Âşi la adevĂŁrul Cuvântului lui Dumnezeu.

AÂşa cum Dumnezeu S-a fĂŁcut de cunoscut ĂŽn chip vizibil ca »DOMNUL« ĂŽn Vechiul LegĂŁmânt, tot aÂşa a venit El ĂŽn trup omenesc ĂŽn Noul LegĂŁmânt. „… ci Mi-ai pregĂŁtit un trup … vin sĂŁ fac voia Ta, Dumnezeule.“ (Ps. 40:8; Evrei 10:5-10). Abia din acest moment ĂŽl vedem pe Fiul lângĂŁ TatĂŁl. EU SUNT este acum Âşi »Tu eÂşti«, al doilea Adam (1 Cor. 15:45-49), ĂŽnceputul noii creaĂžii a lui Dumnezeu (Apoc. 3:14), Cel dintâi nĂŁscut dintre mai mulĂži fraĂži (Rom. 8:29), la fel Âşi Cel dintâi nĂŁscut dintre cei morĂži (Col. 1:18; Apoc. 1:5) etc. Toate acestea s-au ĂŽntâmplat din cauza noastrĂŁ.

EL a trebuit sã fie Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii (Ioan 1:29); EL a trebuit sã fie Marele Preot care a intrat În Locul prea sfânt ceresc cu Însuºi sângele Lui (Evrei 9:11-12); EL a trebuit sã devinã Mijlocitor Între Dumnezeu ºi oameni (1 Tim. 2:5); EL trebuia sã rãmânã Avocat (1 Ioan 2:1) la Tatãl pânã la desãvârºirea celor rãscumpãraÞi.

Tot ce a fost scris ĂŽn Vechiul Testament referitor la Fiul, era atunci la viitor:

„… totuÂş din tine Îmi va ieÂşi Cel ce va stĂŁpâni peste Israel, Âşi a cĂŁrui obârÂşie se suie pânĂŁ ĂŽn vremuri strĂŁvechi, pânĂŁ ĂŽn zilele veÂşniciei. De aceea ĂŽi va lĂŁsa, pânĂŁ ĂŽn vremea când va naÂşte cea care are sĂŁ nascĂŁ …“ (Mica 5:2-3).

„EU ĂŽi voi fi TatĂŁ Âşi el Îmi va fi fiu …“ (2 Sam. 7:14; Evrei 1:5).

„TU eÂşti Fiul Meu, astĂŁzi Te-am nĂŁscut.“ (Ps. 2:7; Fap. 13:33; Evrei 1:5; 5:2). VeÂşnicia nu are un »astĂŁzi« sau un »mâine«. Conform Evrei 4:7 Âşi altor texte, »astĂŁzi« este »ziua mântuirii«, »timpul harului« (2 Cor. 6:2).

„Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, …“ (Ps. 22:10; Luca 1:26-38).

„De aceea DOMNUL ĂŽnsuÂş vĂŁ va da un semn: IatĂŁ fecioara va rĂŁmânea ĂŽnsĂŁrcinatĂŁ, va naÂşte un fiu, Âşi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).“ (Isa. 7:14; Mat. 1:18-25).

„CĂŁci un Copil ni s-a nĂŁscut, un Fiu ni s-a dat, Âşi domnia va fi pe umĂŁrul Lui; Îl vor numi: ,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, PĂŁrintele veÂşniciilor, DOMN al pĂŁcii.‘“ (Isa. 9:5; Luca 1:31-35).

„EL Îmi va zice: ,TU eÂşti TatĂŁl meu, Dumnezeul meu Âşi Stânca mântuirii mele!‘ Iar Eu ĂŽl voi face ĂŽntâiul nĂŁscut.“ (Ps. 89:26-27).

Împlinirea tuturor acestor texte biblice care se referĂŁ la naÂşterea Fiului lui Dumnezeu poate fi cititĂŁ de oricine ĂŽn evanghelii. Luca relateazĂŁ: când Maria a primit din gura ĂŽngerului Gavril ĂŽnÂştiinĂžarea despre naÂşterea Fiului, a fost foarte surprinsĂŁ Âşi a zis: „,Cum se va face lucrul acesta, fiindcĂŁ eu nu Âştiu de bĂŁrbat?‘ Îngerul i-a rĂŁspuns: ,Duhul Sfânt Se va pogorĂŽ peste tine, Âşi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naÂşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.‘“ (Luca 1:34-35).

Nu un TatĂŁ din cer L-a nĂŁscut pe Fiul, ci fecioara, aici, pe pĂŁmânt. Acesta este adevĂŁrul curat. TatĂŁl este Cel ce a zĂŁmislit Âşi astfel Fiul a fost nĂŁscut din pântecele mamei; de aici accentul pus pe credinĂža ĂŽn »singurul Fiu zĂŁmislit Âşi nĂŁscut al lui Dumnezeu« (Ioan 3:16-18).

Fiul fĂŁgĂŁduit a fost zĂŁmislit Âşi nĂŁscut numai o singurĂŁ datĂŁ, Âşi anume, aici, pe pĂŁmânt. Nu existĂŁ doi fii, aÂşa cum nu existĂŁ nici o dublĂŁ paternitate. Înainte sĂŁ aparĂŁ ca »Fiu«, El a fost Cuvântul, Logosul, »DOMNUL« care a luat chip de rob. „DupĂŁ ce a vorbit ĂŽn vechime pĂŁrinĂžilor noÂştri prin prooroci, ĂŽn multe rânduri Âşi ĂŽn multe chipuri, Dumnezeu, la sfârÂşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moÂştenitor al tuturor lucrurilor, Âşi prin care a fĂŁcut Âşi veacurile.“ (Evrei 1:1-2).

ÎnvãÞãtorii bisericii care au venit din pĂŁgânitate, au rĂŁmas la temĂŁ, dar nu Âşi la singurul adevĂŁr mĂŁrturisit ĂŽn ĂŽntreaga ScripturĂŁ. Cu concepĂžiile lor babiloniene, egiptene Âşi greceÂşti despre zei, ei au produs o greÂşealĂŁ de neiertat, care nu a mai putut fi corectatĂŁ niciodatĂŁ Âşi care a ajuns regulĂŁ de ĂŽnvãÞãturĂŁ adoptatĂŁ de aproape toate bisericile. Ei au stabilit teza paradoxalĂŁ, dar total nebiblicĂŁ, cĂŁ Fiul a existat deja ĂŽn cer ca persoanĂŁ divinĂŁ individualĂŁ Âşi cĂŁ Fiul preexistent a fost nĂŁscut apoi pe pĂŁmânt. Unde este scris acest lucru ĂŽn Biblie? Desigur, nicĂŁieri! Din aceasta a rezultat mai departe, prin amestecul cu mitologia orientalĂŁ-mesopotamianĂŁ, expresia »mama lui Dumnezeu« folositĂŁ pentru Maria. AÂşa a fost ea declaratĂŁ de Conciliul din Efes (431 d. Hr.), dar pentru care nu existĂŁ nici mĂŁcar o singurĂŁ dovadĂŁ ĂŽn Biblie.

De multe ori se argumenteazĂŁ cu trimiterea Fiului, fĂŁrĂŁ sĂŁ se ĂŽnĂželeagĂŁ cĂŁ Fiul a fost ĂŽnainte Cuvântul, Logosul. Nu este scris: „La ĂŽnceput era Fiul …“, ci: „La ĂŽnceput era Cuvântul … S¸i Cuvântul s-a fĂŁcut trup.“

În tot Vechiul Testament, Dumnezeu a trimis slujitorii Âşi proorocii SĂŁi. Moise a fost un bĂŁrbat trimis de Dumnezeu: „DOMNUL Dumnezeul evreilor, m-a trimis la tine, sĂŁ-Ăži spun: ,LasĂŁ poporul Meu sĂŁ plece…‘“ (Exod 7:16).

Ioan BotezĂŁtorul a fost trimis de Dumnezeu, dupĂŁ cum am amintit deja, ca premergĂŁtor al DOMNULUI: „IatĂŁ, trimit ĂŽnaintea Ta pe solul Meu, care Îþi va pregĂŁti calea …“ (Mar. 1:2).
S¸i cei doisprezece apostoli au fost trimiÂşi (Mat. 10:5), la fel Âşi cei Âşaptezeci (Luca 10:1); Pavel a fost trimis, aÂşa cum i s-a spus: „Du-te, cĂŁci te voi trimite departe la neamuri …“ (Fap. 22:21).

DOMNUL ĂŽnsuÂşi a spus: „AdevĂŁrat, adevĂŁrat, vĂŁ spun cĂŁ, cine primeÂşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine MĂŁ primeÂşte; Âşi cine MĂŁ primeÂşte pe Mine, primeÂşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.“ (Ioan 13:20).

AÂŞA VORBEÂŞTE DOMNUL: „Cum M-a trimis pe Mine TatĂŁl, aÂşa vĂŁ trimit Âşi Eu pe voi.“ (Ioan 20:21).
„De aceea, iatĂŁ, vĂŁ trimit prooroci, ĂŽnĂželepĂži Âşi cĂŁrturari.“ (Mat. 23:34).

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci Âşi ucizi cu pietre pe cei trimiÂşi la tine!“ (Mat. 23:37). ToĂži aceÂştia care au fost trimiÂşi, au fost nĂŁscuĂži aici, pe pĂŁmânt, la fel ca Fiul lui Dumnezeu. Astfel a putut El sĂŁ spunĂŁ: TatĂŁl „care M-a trimis, este cu Mine.“ (Ioan 8:16).


Acum nu stiu cum apare la voi, dar pentru mine este foarte obositor sa descifrez ce scrie acolo precis...

Tzuky

Re: diacritice

Mesaj de Tzuky » 05 Sep 2008, 08:00

sakura scrie:Verifica in View ce este bifat la Character Encoding. S-ar putea sa fie acolo problema.


unde este 'vieuw' ? la profil?

aurora

Re: diacritice

Mesaj de aurora » 05 Sep 2008, 08:17

La mine nu apare in nici un text asa cum arati tu, tzuky... inseamna ca e ceva din setarile tale, asa cum zice sakura... nici eu nu stiu, unde este "view"?

Tzuky

Re: diacritice

Mesaj de Tzuky » 05 Sep 2008, 08:31

aurora scrie:La mine nu apare in nici un text asa cum arati tu, tzuky... inseamna ca e ceva din setarile tale, asa cum zice sakura... nici eu nu stiu, unde este "view"?


dar textul postat de mine in quote mai sus, cum il vezi? normal?

aurora

Re: diacritice

Mesaj de aurora » 05 Sep 2008, 08:38

Tzuky scrie:
aurora scrie:La mine nu apare in nici un text asa cum arati tu, tzuky... inseamna ca e ceva din setarile tale, asa cum zice sakura... nici eu nu stiu, unde este "view"?


dar textul postat de mine in quote mai sus, cum il vezi? normal?

Nu, textul pus de tine nu il vad normal, il vad asa:


În dogma stabilitĂŁ la »Niceea-Constantinopol« se spune despre Isus Hristos: »… Fiul lui Dumnezeu nĂŁscut de TatĂŁl mai ĂŽnainte de toĂži vecii: Dumnezeu din Dumnezeu, luminĂŁ din luminĂŁ, Dumnezeu adevĂŁrat din Dumnezeu adevĂŁrat, nĂŁscut nu fĂŁcut, de-o fiinÞã cu TatĂŁl

…« Unde stĂŁ scris ĂŽn Biblie cĂŁ ĂŽn ceruri, Dumnezeu a nĂŁscut ĂŽn veÂşnicie o altĂŁ persoanĂŁ a Dumnezeirii, un Fiu? BinenĂželes cĂŁ nicĂŁieri! Un astfel de gând nu este doar ĂŽn totalitate nebiblic, ci este chiar ĂŽmpotriva raĂžiunii. PânĂŁ acum numai mamele au nĂŁscut copii zĂŁmisliĂži de taĂžii lor. NaÂşterea Fiului, a lui Mesia, care este Unsul, a fost ĂŽnÂştiinĂžatĂŁ ĂŽn tot Vechiul Testament, ĂŽncepând cu prima fĂŁgĂŁduinÞã datĂŁ ĂŽn Genesa 3:15, dupĂŁ ce avusese loc cĂŁderea ĂŽn pĂŁcat, din grĂŁdina Eden.

NaÂşterea a avut loc, aÂşa cum a fost prezis ĂŽn Mica cap. 5 Âşi cum este relatat ĂŽn Evanghelii, aici pe pĂŁmânt, la »Betleem«, care ĂŽnseamnĂŁ »Casa pâinii«. EL este Pâinea vie care s-a coborât din cer (Ioan 6:48-58). S¸i ĂŽn ceea ce-L priveÂşte pe Fiul lui Dumnezeu trebuie sĂŁ rĂŁmânem nu numai la temĂŁ, ci Âşi la adevĂŁrul Cuvântului lui Dumnezeu.

AÂşa cum Dumnezeu S-a fĂŁcut de cunoscut ĂŽn chip vizibil ca »DOMNUL« ĂŽn Vechiul LegĂŁmânt, tot aÂşa a venit El ĂŽn trup omenesc ĂŽn Noul LegĂŁmânt. „… ci Mi-ai pregĂŁtit un trup … vin sĂŁ fac voia Ta, Dumnezeule.“ (Ps. 40:8; Evrei 10:5-10). Abia din acest moment ĂŽl vedem pe Fiul lângĂŁ TatĂŁl. EU SUNT este acum Âşi »Tu eÂşti«, al doilea Adam (1 Cor. 15:45-49), ĂŽnceputul noii creaĂžii a lui Dumnezeu (Apoc. 3:14), Cel dintâi nĂŁscut dintre mai mulĂži fraĂži (Rom. 8:29), la fel Âşi Cel dintâi nĂŁscut dintre cei morĂži (Col. 1:18; Apoc. 1:5) etc. Toate acestea s-au ĂŽntâmplat din cauza noastrĂŁ.

EL a trebuit sã fie Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii (Ioan 1:29); EL a trebuit sã fie Marele Preot care a intrat În Locul prea sfânt ceresc cu Însuºi sângele Lui (Evrei 9:11-12); EL a trebuit sã devinã Mijlocitor Între Dumnezeu ºi oameni (1 Tim. 2:5); EL trebuia sã rãmânã Avocat (1 Ioan 2:1) la Tatãl pânã la desãvârºirea celor rãscumpãraÞi.

Tot ce a fost scris ĂŽn Vechiul Testament referitor la Fiul, era atunci la viitor:

„… totuÂş din tine Îmi va ieÂşi Cel ce va stĂŁpâni peste Israel, Âşi a cĂŁrui obârÂşie se suie pânĂŁ ĂŽn vremuri strĂŁvechi, pânĂŁ ĂŽn zilele veÂşniciei. De aceea ĂŽi va lĂŁsa, pânĂŁ ĂŽn vremea când va naÂşte cea care are sĂŁ nascĂŁ …“ (Mica 5:2-3).

„EU ĂŽi voi fi TatĂŁ Âşi el Îmi va fi fiu …“ (2 Sam. 7:14; Evrei 1:5).

„TU eÂşti Fiul Meu, astĂŁzi Te-am nĂŁscut.“ (Ps. 2:7; Fap. 13:33; Evrei 1:5; 5:2). VeÂşnicia nu are un »astĂŁzi« sau un »mâine«. Conform Evrei 4:7 Âşi altor texte, »astĂŁzi« este »ziua mântuirii«, »timpul harului« (2 Cor. 6:2).

„Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, …“ (Ps. 22:10; Luca 1:26-38).

„De aceea DOMNUL ĂŽnsuÂş vĂŁ va da un semn: IatĂŁ fecioara va rĂŁmânea ĂŽnsĂŁrcinatĂŁ, va naÂşte un fiu, Âşi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).“ (Isa. 7:14; Mat. 1:18-25).

„CĂŁci un Copil ni s-a nĂŁscut, un Fiu ni s-a dat, Âşi domnia va fi pe umĂŁrul Lui; Îl vor numi: ,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, PĂŁrintele veÂşniciilor, DOMN al pĂŁcii.‘“ (Isa. 9:5; Luca 1:31-35).

„EL Îmi va zice: ,TU eÂşti TatĂŁl meu, Dumnezeul meu Âşi Stânca mântuirii mele!‘ Iar Eu ĂŽl voi face ĂŽntâiul nĂŁscut.“ (Ps. 89:26-27).

Împlinirea tuturor acestor texte biblice care se referĂŁ la naÂşterea Fiului lui Dumnezeu poate fi cititĂŁ de oricine ĂŽn evanghelii. Luca relateazĂŁ: când Maria a primit din gura ĂŽngerului Gavril ĂŽnÂştiinĂžarea despre naÂşterea Fiului, a fost foarte surprinsĂŁ Âşi a zis: „,Cum se va face lucrul acesta, fiindcĂŁ eu nu Âştiu de bĂŁrbat?‘ Îngerul i-a rĂŁspuns: ,Duhul Sfânt Se va pogorĂŽ peste tine, Âşi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naÂşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.‘“ (Luca 1:34-35).

Nu un TatĂŁ din cer L-a nĂŁscut pe Fiul, ci fecioara, aici, pe pĂŁmânt. Acesta este adevĂŁrul curat. TatĂŁl este Cel ce a zĂŁmislit Âşi astfel Fiul a fost nĂŁscut din pântecele mamei; de aici accentul pus pe credinĂža ĂŽn »singurul Fiu zĂŁmislit Âşi nĂŁscut al lui Dumnezeu« (Ioan 3:16-18).

Fiul fĂŁgĂŁduit a fost zĂŁmislit Âşi nĂŁscut numai o singurĂŁ datĂŁ, Âşi anume, aici, pe pĂŁmânt. Nu existĂŁ doi fii, aÂşa cum nu existĂŁ nici o dublĂŁ paternitate. Înainte sĂŁ aparĂŁ ca »Fiu«, El a fost Cuvântul, Logosul, »DOMNUL« care a luat chip de rob. „DupĂŁ ce a vorbit ĂŽn vechime pĂŁrinĂžilor noÂştri prin prooroci, ĂŽn multe rânduri Âşi ĂŽn multe chipuri, Dumnezeu, la sfârÂşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moÂştenitor al tuturor lucrurilor, Âşi prin care a fĂŁcut Âşi veacurile.“ (Evrei 1:1-2).

ÎnvãÞãtorii bisericii care au venit din pĂŁgânitate, au rĂŁmas la temĂŁ, dar nu Âşi la singurul adevĂŁr mĂŁrturisit ĂŽn ĂŽntreaga ScripturĂŁ. Cu concepĂžiile lor babiloniene, egiptene Âşi greceÂşti despre zei, ei au produs o greÂşealĂŁ de neiertat, care nu a mai putut fi corectatĂŁ niciodatĂŁ Âşi care a ajuns regulĂŁ de ĂŽnvãÞãturĂŁ adoptatĂŁ de aproape toate bisericile. Ei au stabilit teza paradoxalĂŁ, dar total nebiblicĂŁ, cĂŁ Fiul a existat deja ĂŽn cer ca persoanĂŁ divinĂŁ individualĂŁ Âşi cĂŁ Fiul preexistent a fost nĂŁscut apoi pe pĂŁmânt. Unde este scris acest lucru ĂŽn Biblie? Desigur, nicĂŁieri! Din aceasta a rezultat mai departe, prin amestecul cu mitologia orientalĂŁ-mesopotamianĂŁ, expresia »mama lui Dumnezeu« folositĂŁ pentru Maria. AÂşa a fost ea declaratĂŁ de Conciliul din Efes (431 d. Hr.), dar pentru care nu existĂŁ nici mĂŁcar o singurĂŁ dovadĂŁ ĂŽn Biblie.

De multe ori se argumenteazĂŁ cu trimiterea Fiului, fĂŁrĂŁ sĂŁ se ĂŽnĂželeagĂŁ cĂŁ Fiul a fost ĂŽnainte Cuvântul, Logosul. Nu este scris: „La ĂŽnceput era Fiul …“, ci: „La ĂŽnceput era Cuvântul … S¸i Cuvântul s-a fĂŁcut trup.“

În tot Vechiul Testament, Dumnezeu a trimis slujitorii Âşi proorocii SĂŁi. Moise a fost un bĂŁrbat trimis de Dumnezeu: „DOMNUL Dumnezeul evreilor, m-a trimis la tine, sĂŁ-Ăži spun: ,LasĂŁ poporul Meu sĂŁ plece…‘“ (Exod 7:16).

Ioan BotezĂŁtorul a fost trimis de Dumnezeu, dupĂŁ cum am amintit deja, ca premergĂŁtor al DOMNULUI: „IatĂŁ, trimit ĂŽnaintea Ta pe solul Meu, care Îþi va pregĂŁti calea …“ (Mar. 1:2).
S¸i cei doisprezece apostoli au fost trimiÂşi (Mat. 10:5), la fel Âşi cei Âşaptezeci (Luca 10:1); Pavel a fost trimis, aÂşa cum i s-a spus: „Du-te, cĂŁci te voi trimite departe la neamuri …“ (Fap. 22:21).

DOMNUL ĂŽnsuÂşi a spus: „AdevĂŁrat, adevĂŁrat, vĂŁ spun cĂŁ, cine primeÂşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine MĂŁ primeÂşte; Âşi cine MĂŁ primeÂşte pe Mine, primeÂşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.“ (Ioan 13:20).

AÂŞA VORBEÂŞTE DOMNUL: „Cum M-a trimis pe Mine TatĂŁl, aÂşa vĂŁ trimit Âşi Eu pe voi.“ (Ioan 20:21).
„De aceea, iatĂŁ, vĂŁ trimit prooroci, ĂŽnĂželepĂži Âşi cĂŁrturari.“ (Mat. 23:34).

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci Âşi ucizi cu pietre pe cei trimiÂşi la tine!“ (Mat. 23:37). ToĂži aceÂştia care au fost trimiÂşi, au fost nĂŁscuĂži aici, pe pĂŁmânt, la fel ca Fiul lui Dumnezeu. Astfel a putut El sĂŁ spunĂŁ: TatĂŁl „care M-a trimis, este cu Mine.“ (Ioan 8:16).


da-mi linkul de unde l-ai luat, sa-ti arat cum este la mine acolo, la linkul ala

shu

Re: diacritice

Mesaj de shu » 05 Sep 2008, 11:32

este posibil ca cel ce-a facut pagina, sa nu fi pus pe server si font'ul cu virgule si caciulite :???:
daca va uitati la unele topice vechi vechi de pe taclale, apare problema asta ... poate asa au ramas salvate pe server si acu' ... nema caciulita ...
ce-i curios e ca daca deschid o pagina-n "sanscrita", comp. ma întreaba daca vreau sa-mi instalez "sanscrita" (în caz ca nu-i instalata) ... iar la altele ... nema :???:

aurora

Re: diacritice

Mesaj de aurora » 05 Sep 2008, 11:36

shu scrie:este posibil ca cel ce-a facut pagina, sa nu fi pus pe server si font'ul cu virgule si caciulite :???:
daca va uitati la unele topice vechi vechi de pe taclale, apare problema asta ... poate asa au ramas salvate pe server si acu' ... nema caciulita ...
ce-i curios e ca daca deschid o pagina-n "sanscrita", comp. ma întreaba daca vreau sa-mi instalez "sanscrita" (în caz ca nu-i instalata) ... iar la altele ... nema :???:


dar atunci, nu s-ar vedea la fel la toata lumea? de ce numai la tzuky se vede altfel si la mine se vede ok postarea originala?

si daca tzuky face copy/paste, se vede rau si la mine, ca si la ea?

sakura

Re: diacritice

Mesaj de sakura » 06 Sep 2008, 01:48

View e pe bara de sus a paginii de internet explorer/mozilla. Verifica ce e bifat la Encoding.

aurora

Re: diacritice

Mesaj de aurora » 06 Sep 2008, 03:54

sakura scrie:View e pe bara de sus a paginii de internet explorer/mozilla. Verifica ce e bifat la Encoding.


La min are un punctulet (bifa o fi?) la " Unicode (UTF-8) "

Tzuky

Re: diacritice

Mesaj de Tzuky » 06 Sep 2008, 21:26

aurora scrie:
sakura scrie:View e pe bara de sus a paginii de internet explorer/mozilla. Verifica ce e bifat la Encoding.


La min are un punctulet (bifa o fi?) la " Unicode (UTF-8) "idem

Scrie răspuns